معرفی واحد علمی-کاربردی

دانشگاه جامع علمی-کاربردي تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجبات مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرايی دولتی و غير دولتی برای آموزش نيروی انسانی متخصص و مورد نياز بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعاليتی که به آنها محول می شود. دانش و مهارت لازم را کسب نمايند.
این دانشگاه مسئوليت برنامه ريزی، سازماندهی، پشتيباني های کارشناسی، عملياتی، اطلاعات و سياستگذاري های کلان و نيز نظارت و ارزشيابی مراکز و موسسات علمی کاربردی را بر عهده دارد.
مراکز و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی زير نظر دانشگاه، رکن اجرايی آموزش های علمی-کاربردی و به قصد ارتقای دانش کار و ايجاد مهارت های متناسب با حوزه فعاليت شغلی افراد تاسیس شده است.

چشم انداز
تبدیل شدن وضعیت واحد به یک مرکز و نهایتا یک دانشگاه کاملاً مستقل علمی-کاربردی در کشور که از نظر توانایی های سخت افزاری، نرم افزاری و نیروهای انسانی، قابلیت تربیت فارغ التحصیلان توانا و کارآمد در حوزه مهارت و فناوری را در بالاترین سطح استاندارد های ملی و بین المللی داشته باشد.

ماموریت
1-    توسعه کمی کیفی آموزش های مهارت و فناوری در کشور به ویژه استان تهران مبتنی بر پژوهش های کاربردی
2-    تربیت و هدایت فارغ التحصیلان، آموزش مهارت محور و فناور محور به بازار کار از طریق توانمند سازی فارغ التحصیلان مرکز جهت جذب در بازار کار
3-    تامین نیاز آموزشی حوزه های شغلی مختلف کارکنان شرکت شبکه بادران گستران تا بالاترین سطوح آموزش عالی مهارت و فناوری و فراهم آوردن زمینه آموزشی ضمن خدمت کارکنان شرکت مذکور در قالب نظام آموزشی علمی کاربردی
4-    طراحی و تعریف دوره های آموزشی مهارت و فنآوری در بخش بازاریابی به ویژه حوزه های مربوط به بازاریابی شبکه ای و تصویب آن در شورای عالی گسترش وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری
 
اهداف
1-    ايجاد بستر مناسب برای فعاليت همه جانبه در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی کاربردی کشور
2-    ارتقای شاخص های کمی و کيفی آموزش های کاربردی در جامعه
3-    تربیت و افزایش کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی مورد نیاز کشور به در بخش بازاریابی بر اساس استانداردهای شغلی و نیاز بازار کار
4-    اشاعه و نهادینه سازی فرهنگ بازاریابی شبکه ای مبتنی بر استعداد، ذوق، دانش، مهارت، فنآوری، تخصص، توانایی و کار آفرینی با رویکرد، اخلاق حرفه ای و ارزشهای اسلامی
5-    تعامل سازنده و دو سویه با جامعه
6-    بالا بردن سطح علمی و عملی کارکنان شرکت شبکه بادران گستران
7-    ایجاد اشتغال با ترویج و تربیت دانش آموختگان کار آفرین