قابل توجه دانش پذیران دوره های گیاه داروئی جهاد شهید بهشتی

     

    علاقمندان  دوره های گیاه داروئی

 مدارک صادره جهت همایش گیاه داروئی که با مشارکت دانشگاه علمی و کاربردی واحد بادران و جهاد دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید  آماده ارائه به دانش پذیران گرامی می باشد.
خواهشمند است جهت دریافت گواهینامه ها  به واحد علمی و کاربردی واحد بادران مراجعه نمائید.
پیروز و پایدارباشید                     
مرکز علمی و کاربردی واحد بادران         

test