آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای بادران ایران و تجارت پویا

به استناد تبصره ماده 111 قانون کار در راستای لزوم فراگیری فن و حرفه برای کلیه اقشار جامعه، سازمان فنی و حرفه ای اجازه دارد از مشارکت بخش خصوصی در اجرای آموزش ها با توجه به امکانات وسیع مورد نیاز استفاده نماید. در این راستا، شرکت شبکه بادران در سال 1395 با نظارت سازمان فنی و حرفه ای کشور، با تکیه بر آخرین امکانات و تجهیزات به روز و فضای آموزشی مناسب، مجوز تاسیس دو آموزشگاه آزاد به نام های بادران ایران (ویژه برادران) و تجارت پویا (ویژه خواهران) را دریافت نموده است.
در حال حاضر آموزشگاه های فنی و حرفه ای بادران مجوز برگزاری 22 دوره از دوره های رشته امور مالی و بازرگانی، که می توان از آن جمله به دوره های (بازاریابی شبکه ای، مدیریت ارشد کسب و کار، مدیر بازاریابی بین المللی، حسابداری مقدماتی و تکمیلی، مدیر کسب و کار الکترونیکی و ...) اشاره نمود، را دارد. در حال حاضر، بیش از 20 دوره از دوره های بازاریابی شبکه ای برگزار گردیده است. شایان ذکر می باشد که در حال حاضر برای سه ماه اول سال در کلیه دوره های مذکور ثبت نام انجام می پذیرد. مدرسین که ما را در برگزاری دوره بازاریابی شبکه ای همراهی کرده‌اند دارای مدارک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه های بازاریابی، مدیریت بازرگانی، DBA و MBA می باشد.