سری پنجم گواهینامه کارآموزان آموزشگاه فنی و حرفه ای بادران ایران و تجارت پویا

  بدین وسیله به اطلاع کلیه توزیع کنندگان محترم شرکت شبکه بادران می رساند:
پنجمین سری گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریاب شبکه ایبا کد استاندارد 1-006-45-5243 سازمان آموزش فنی و حرفه ای تحت نظارت وزرات کار، رفاه و تامین اجتماعی توسط مهارت آموزان آموزشگاه‌های بادران ایران و تجارت پویا دریافت گردید.
این گواهینامه بر اساس مواد 6 و 13 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن جهت اخذ پروانه کسب و کارقابل بهره برداری می باشد.
ردیف نام و نام خانوادگی
1 مجید معین
2 وحید براتی
3 محسن بهرامی نیا
4 مرتضی موسوی رشیدآباد
5 خلیل درخشان
6 علیرضا دریایی
7 سید حسین موسوی
8 علی مرادی
9 مصطفی کشاورزی قلعه جوقی
10 سید محمد هاشمیان جویباری
11 عزیزه السادات احدی
12 سحر شریفات
13 مبینا سادات موسوی
14 غزل طباخی
15 زهرا طاهری