سری چهارم گواهینامه کارآموزان آموزشگاه فنی و حرفه ای بادران ایران و تجارت پویا

    

بدین وسیله به اطلاع کلیه توزیع کنندگان محترم شرکت شبکه بادران می رساند:
چهارمین سری گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریاب شبکه ای با کد استاندارد 1-006-45-5243 سازمان آموزش فنی و حرفه ای تحت نظارت وزرات کار، رفاه و تامین اجتماعی توسط مهارت آموزان آموزشگاه‌های بادران ایران و تجارت پویا دریافت گردید.
این گواهینامه بر اساس مواد 6 و 13 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن جهت اخذ پروانه کسب و کارقابل بهره برداری می باشد.

ردیف نام و نام خانوادگی
1 حسین عطائی زاده
2 رامین نصرالله کنکرانی
3 علی یزدی
4 محمدرضا اوجاقی
5 سید سروش امامی رضوی
6 رضا نوری
7 امید حاجی پور
8 پریسا احمدی موثق
9 آمنه جانی
10 گیتی یوسفی
11 محدثه موسوی
12 ستاره پور کریمی
13 پریسا صالحی میانجی
14 آدینه علی نیای چافی