سری سوم گواهینامه کارآموزان آموزشگاه فنی و حرفه ای بادران ایران و تجارت پویا

     

بدین وسیله به اطلاع کلیه توزیع کنندگان محترم شرکت شبکه بادران می رساند:

سومین سری گواهینامه های مهارت بین المللی ‌بازاریاب شبکه ای با کد استاندارد 1-006-45-5243 سازمان آموزش فنی و حرفه ای تحت نظارت وزرات کار، رفاه و تامین اجتماعی توسط مهارت آموزان آموزشگاه‌های بادران ایران و تجارت پویا دریافت گردید.

این گواهینامه بر اساس مواد 6 و 13 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن جهت اخذ پروانه کسب و کار قابل بهره برداری می باشد.

ردیف نام و نام خانوادگی
1 علیرضا ملازینلی
2 میلاد خوش قامت ناطق
3 مجید شجاعی رئیسی
4 بیژن خالد محمد
5 سیامک دلسوز لشکریانی
6 سید فرهنگ نیساری درو
7 بهمن نوری
8 حمیدرضا اله یاری
9 معصومه گل محمدی
10 شکوه السادات لشگری
11 الهام کلهر
12 میترا یوسف نژاد نودهی
13 سمیه شفائی
14 نکیسا موسائی
15 سحر سادات امامی رضوی