ساعت شروع دروه بازاریاب 27 اسفندماه

   قابل توجه کلیه شرکت کنندگان محترم در دوره خاص بازاریاب مورخ 27 اسفندماه، ساعت شروع دوره از 9 صبح می‌باشد. لذا مستدعی است جهت پذیرش اولیه و دریافت کارت ورود از ساعت 8:30 در مجتمع آموزشی بادران حضور داشته باشید.