برگزاری دوره های خاص

    به اطلاع کلیه توزیع کنندگان محترم می رساند به منظور بهره جستن شما دوستان از دوره های استاندارد سازمان فنی و حرفه ای کشور، از این پس دوره های بلند مدت، بصورت خرد و بخشی از استاندارد تحت عنوان دوره های خاص برگزار می گردد. در اطلاعیه های بعدی منتظر زمان برگزاری این دوره ها باشید.