آغاز بکار واحد های فنی و حرفه ای بادران

شرکت شبکه بادران با تکیه بر پتانسیل های بالقوه در زمینه آموزش و امکانات آموزشی خویش و با بهره گیری از مجرب ترین اساتید، در سال 1395 با نظارت سازمان فنی و حرفه ای کشور، با تکیه بر آخرین امکانات و تجهیزات به روز و فضای آموزشی مناسب، مجوز تاسیس دو آموزشگاه آزاد به نام های بادران ایران (ویژه برادران) و تجارت پویا (ویژه خواهران) را دریافت كرده است.
به گزارش روابط عمومي شبکه جهانی بادران، به استناد تبصره ماده 111 قانون کار در راستای لزوم فراگیری فن و حرفه برای کلیه اقشار جامعه، سازمان فنی و حرفه ای اجازه دارد از مشارکت بخش خصوصی در اجرای آموزش ها با توجه به امکانات وسیع مورد نیاز استفاده نماید. در اين راستا با حمايت مديریت سازمان و نگاه ويژه ايشان آموزشگاه فني و حرفه اي بادران تاسيس گرديد. در حال حاضر آموزشگاه های فنی و حرفه ای بادران مجوز برگزاری 22 دوره از دوره های رشته امور مالی و بازرگانی را دارا مي باشد و تاكنون بیش از 20 دوره از دوره های بازاریابی شبکه ای برگزار گردیده است.
شایان ذکر می باشد که در حال حاضر  برای سه ماه اول سال در کلیه دوره های مذکور ثبت نام انجام می پذیرد. و مدرسیني که برگزاری دوره بازاریابی شبکه ای را تدريس مي كنند، دارای مدارک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه های بازاریابی، مدیریت بازرگانی ،DBA وMBA می باشند.
گفتني است، شرکت شبکه بادران دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی گروه شغلی مالی و بازرگانی از سازمان فنی و حرفه ای کشور از جمله موارد زیر می باشد:بازاریاب شبکه ای  (Network Marketer)( استانداردآموزش شغل  بازاریاب شبکه ای در کشور برای  نخستین بار در سال 1393 توسط شرکت شبکه بادران تدوین و در سایت سازمان فنی و حرفه ای کشور بارگذاری گردید )، مدیر ارشد کسب و کار(MBA)، كارآفريني با رويكرد(KAB) مقدماتی و تکمیلی، مدير بازاريابي بين المللي، مدير بازاريابي، مدير كسب و كار الكترونيكي، حسابدار فروش، حسابدارحقوق و دستمزد، حسابدار دولتی، حسابدار صنعتی درجه 1 و 2، حسابدار عمومی مقدماتی و تکمیلی، حسابدار مالیاتی، رایانه کار، حسابدار مالی، کارآفرینی با رویکرد  KABو کارآفرینیSYB.
شرکت شبکه بادران، پذیرای بازاریاب های عزیز، در این دوره ها می باشد.